Aktualności

 • Komunikat KORONAWIRUS

  W związku z zagrożeniem EPIDEMII KORONAWIRUS prosimy o załatwianie wszystkich spraw związanych z działalnością firmy przede wszystkim z biurem obsługi drogą mailowa lub telefonicznie (książeczki opłat, umowy, płatności, zapytania ofertowe) do odwołania.Kontakty - jim-sat@jim-satnet.pl, biuro@jim-satnet.pl k.morka@jim-satnet.pl tel 95 7202 835; 95 7 835 420 ;95 7 835 419 603999307, 601323508 w godz od 8:30 do 15:30 od Poniedziałku do Piątku
 • INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Centrum Telewizji Kablowej JIM-SAT Sp. z o.o.,

  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Centrum Telewizji Kablowej JIM-SAT Sp. z o.o.,
 • INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI ABONENCKIEJ

  w związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823), spółka CENTRUM TELEWIZJI KABLOWEJ JIM-SAT Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Kazimierza Wielkiego 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000040378, NIP 5990300748, kapitał zakładowy 387 000 zł wpłacony w całości, zwana dalej „Operatorem” zmienia w trybie art. 60a ust. 3a ustawy Prawo telekomunikacyjne stosowaną dokumentację abonencką.
 • INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI ABONENCKIEJ

  INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI ABONENCKIEJ

  w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, spółka CENTRUM TELEWIZJI KABLOWEJ JIM-SAT Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Kazimierza Wielkiego 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000040378, NIP 5990300748, kapitał zakładowy 387 000 zł wpłacony w całości, zwana dalej „Operatorem” zmienia w trybie art. 60a ust 3a ustawy Prawo telekomunikacyjne stosowaną dokumentację abonencką.

 • Zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym

  Szanowni Abonenci, Jim-Sat Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie, ul. Kazimierza Wielkiego 10, jako dostawca usług w związku z zawartymi z Państwem umowami o świadczenie usług, w tym telekomunikacyjnych,