Cennik

cennik połączeń
CENNIK PAKIETÓW W TV KABLOWEJ ANALOGOWEJ I CYFROWEJ
Z usługą Internet lub TVK + Internet; umowa na minimum 12 miesięcy 18,40 zł
FAMILIJNY-Halo dostępny przy umowie pakietowej TVK + Internet z limitem rozmów do 480 min. miesięcznie na telefony stacjonarne: w kraju, kraje UE, USA, Kanada i połączenia komórkowe w kraju. Do równowartości nie przekraczającej 29,00 zł brutto miesięcznie 39,90 zł
Z usługą TVK 25,00 zł
inne opłaty brutto
Aktywacja - z usługą TVK, umowy biznesowe 80,00 zł
Aktywacja - z usługą Internet / Internet + TVK 1,23 zł
Aktywacja – umowa na czas nieoznaczony lub w przypadku nie korzystania z innej usługi telekomunikacyjnej 160,00 zł
Bezpłatny miesięczny limit rozmów na połączenia stacjonarne krajowe przez cały okres trwania umowy - ( z wyjątkiem pakietu Familijny-Halo) Do równowartości nie przekraczającej 5,40 zł brutto 60 minut
Utrzymanie łącza (w przypadku nie korzystania z innej usługi telekomunikacyjnej ) 20,00 zł/m-c
Zawieszenie usługi na 1 miesiąc (przy umowie na 24 miesiące, max na 3 miesiące) 30% miesięcznego abonamentu
Opłata za wysłanie duplikatu faktury 2,00 zł/szt.
Kara umowna za brak zwrotu terminala telefonicznego 150,00 zł
Dostęp do panelu abonenckiego przez Internet bezpłatnie
Zmiana numeru telefonu na wniosek Abonenta 48,00 zł