Cennik

cennik telefonicznych usług telekomunikacyjnych stawka za 1 min połączenia, obowiązujący od 1 stycznia 2011 roku dla umów zawartych po 1 01.2011 r. i umów, których okres zawarcia umowy wygasa zgodnie z umową
stawka brutto za 1 min połączenia na numery rozpoczynające się od:
lokalne
w sieci CTK Jim-Sat Sp. z o.o.
0,00-zł
połączenia do sieci stacjonarnych -Polska
strefowe i międzystrefowe
0,09-zł
połączenia do sieci komórkowych-Polska
T-Mobile, Plus, Orange, Polsat Cyfrowy,Play ,
Aero2 ,CenterNet. Mobyland
0,32-zł
połączenia międzynarodowe
zobacz cennik połączeń
inne opłaty brutto
Aktywacja - umowa terminowa + jedna usługa / na czas nieoznaczony lub w przypadku nie korzystania z innej usługi telekomunikacyjnej

80/160 zł

abonament miesięczny
Dla pakietu TVK y + INT i umowa na minimum 12 miesięcy
18,40zł

FAMILIJNY-Halo dostępny przy umowie pakietowej TV-C + internet Familijny. z limitem rozmów do 480 min. miesięcznie na telefony stacjonarne: w kraju, kraje UE, USA, Kanada i połączenia komórkowe w kraju. Do równowartości nie przekraczajacej 29,00 zł brutto miesięcznie.

39,90zł

dla usługi TVK

25,00zł
Bezpłatny miesięczny limit rozmów na połączenia stacjonarne krajowe przez cały okres trwania umowy - równowartość ( z wyjatkiem pakietu Familijny-Halo)
60 minut

Utrzymanie łącza

(w przypadku nie korzystania z innej usługi telekomunikacyjnej )

20zł/m-c
Zawieszenie usługi na 1 miesiąc 12,00zł
Opłata za wysłanie duplikatu faktury elktronicznej 2,00zł
Szczegółowy wykaz połączeń (wydruk 1-go okresu rozliczeniowego)
4,88zł

W przypadku nieterminowych opłat (powyżej 21 dni) każdorazowe pismo - zawiadomienie o zaległości opłat

9,00zł
Kara umowna za brak zwrotu terminala telefonicznego 150,00zł
00800 0,64zł
0-800 bezpłatne
0-801 (bez 0-801 4) 0,40zł
0-801 4 0,48zł
0-804 0,46zł
0-700

Zgodnie z cennikiem właściciela numerów. Nie obsługiwane - włączone na indywidualny pisemny wniosek Abonenta i po wpłaceniu kaucji 500zł.

0-300
0-400
0-20 (sieci teleinformatyczne) jak połączenia lokalne
9xx (nie obejmuje numerów niżej wymienionych)
0,12zł

112; 984; 985; 986;987; 991; 992; 993; 994; 997; 998; 999;

bezpłatne
19xxx (nie obejmuje numerów niżej wymienionych)
0,47zł
19221; 19225; 19226; 19227; 19228; 19229; 19310; 19311; 19131; 19314; 19316; 19423; 19570;
1,20zł

118000;118712;118811;118888;118912; 19491; 19493;

opłata za 1 min połączenia

3,90zł

Opłaty za telefon należy wnosić z terminem otrzymanym na fakturze.
Inne Opłaty:
  1. Dostęp do Panelu Abonenckiego przez internet - bezpłatny
  2. miesięczna faktura elektroniczna za połączenia, wydrukowana przez Abonenta z Panelu Abonenckiego - bez opłaty
  3. zmiana numeru telefonu na wniosek Abonenta - 48 zł brutto - opłata jednorazowa
  4. przeniesienie numeru dotychczasowego otrzymanego z TP S.A. - stała opłata miesięczna w wysokości 5 zł brutto.