Cennik

Internet » Cennik

Tabela opłat za łącze internetowe
Cennik dla osób fizycznych
Ceny brutto z podatkiem VAT 23%

Dla umów przedłużanych i zawieranych od dnia 01.07.2010 r.
Usługi Podstawowe - abonament miesieczny
Nazwa pakietu Transmisja
do... / od...
Umowa na 24 miesiące Umowa na 12 miesięcy Umowa na czas nieokreślony
Szkolny Plus 5 / 5 (Mb/s) 29 zł 39 zł 49 zł
Mini 2 10 / 10 (Mb/s) 39 zł 49 zł 59 zł
Familijny 2 40 / 20 (Mb/s) 49/39* zł 59 zł 69 zł
MIDI 2** 50 / 20 (Mb/s) 49 zł 59 zł 69 zł
Maxi 2 70 / 30 (Mb/s) 79/59* zł 89 zł 99 zł
Standart Extra 2 40 / 40 (Mb/s) 49 zł 59 zł 69 zł
Popularny Extra 2 100 / 60 (Mb/s) 79 zł 89 zł 99 zł
Dla Firm Oferta negocjowana
* obniżony abonament przy pakiecie z Telewizja Kablową pakiet "C" lub "E"
** dostępny wyłącznie w pakiecie z telewizją cyfrową
Koszt aktywacji:
Dla umów 12 i 24 m-cy nie naliczamy kosztów aktywacji.

Opłaty za internet należy realizować z góry ,do dnia 15-go miesiąca za dany miesiąc.
Zerwanie umowy terminowej: opłata różnica w abonamencie między umową terminową a bezterminową pomnożona przez ilość miesięcy wykorzystanych do czasu zerwania umowy.

W ramach abonamentu Klient otrzymuje transfer bez ograniczeń.

Na życzenie klient może otrzymać jeden stały, publiczny adres IP w cenie 5zł brutto miesięcznie

Dla Abonentów wynajmujących lokal mieszkalny -może być pobierana zgodnie z obowiązującym regulaminem ,kaucja gwarancyjna zwrotna w wysokości trzykrotności abonamentu, nie mniej jak 150 zł, płatna przed wykonaniem przyłącza
Bezpodstawne wezwanie serwisu - 25 zł Zawieszenie usługi przy umowie na czas określony: na max. 3 miesiące w czasie trwania umowy - opłata w wysokości 30% wartości abonamentu miesięcznie.

pisemne wezwanie do uregulowania zaległości w opłatach powyżej 1 miesiąca - 9 zł

Przeniesieniu usługi w zakresie sieci Operatora na inny adres w związku z przeprowadzką Abonenta:
  • w przypadku gdy pod nowym adresem jest wykonane przyłącze mieszkalne - bez opłaty
  • w przypadku gdy pod nowym adresem trzeba wykonać przyłącze mieszkalne - opłata jednorazowa 30 zł brutto

UWAGA:
Uruchomienie usługi, konfiguracja sprzętu Abonenta.

Zakres ten reguluje regulamin świadczenia usług internetowych par. 4 pkt 7 i 8
i obejmuje konfigurację terminala Abonenta - komputera w zakresie niezbędnym dla świadczenia usługi tj. odczytania adresu MAC karty komputera i wpisanie jej do systemu Operatora. Konfiguracja sprzętu Abonenta w zakresie wykraczającym powyższe jak i konfiguracja routera dokonywana jest odpłatnie i wynosi: 70 zł brutto każdorazowo za każdy sprzęt poddawany konfiguracji dodatkowej na życzenie Abonenta.
Konfiguracji może być poddany wyłącznie sprawny sprzęt Abonenta i umożliwiający świadczenie usługi w technologii uzywanej przez Operatora.