Cennik

Internet » Cennik

Cennik obowiązuje dla Konsumentów od dnia 22 marca 2021 r. dla Umów i/lub Usług nabywanych od dnia 22 marca 2021 r.
Nazwa pakietu Prędkość pobierania danych (maksymalna/deklarowana) / Prędkość wysyłania danych (maksymalna/deklarowana) W Mb/s Opłata abonamentowa przy Umowach zawartych z 24 miesięcznym Okresem Zobowiązania (brutto) Opłata abonamentowa przy Umowach zawartych z 12 miesięcznym Okresem Zobowiązania (brutto) Opłata abonamentowa przy Umowach zawartych na czas nieokreślony bez Okresu Zobowiązania (brutto)
Szkolny 2 10/10 29 zł 39 zł 49 zł
Mini 2 20/20 39 zł 49 zł 59 zł
Midi 2 50/20 49 zł/39 zł2) 59 zł 69 zł
Standard Extra 2 40/40 49 zł 59 zł 69 zł
Popularny Extra 2 100/60 79 zł/59 zł2) 89 zł 99 zł
Maxi 2 1) 150/60 89 zł/69 zł2) 99 zł 109 zł
Dla Firm Oferta negocjowana
Fast 150/20 59/49 zł2) 69 zł 79 zł
Super Fast 300/60 89/69 zł2) 99 zł 109 zł
Ultra 600/60 99/79 zł2) 109 zł 119 zł
NET 900 Mb 900/60 109 zł/89 zł2) 119 zł 129 zł

1) Oferta ograniczona terytorialnie, szczegóły dostępne w Biurze Obsługi Klienta.

2) Opłata Abonamentowa za Usługę dostępu do Internetu, obowiązująca w Ofercie Usług wraz z Telewizją cyfrową w pakiecie E. Opłata Abonamentowa za pakiet E jest zgodna z Cennikiem poniżej.

Pozostałe opłaty

Opłata Jednorazowa/miesięcznie Opłata (brutto)
Przyznanie stałego adresu IP Miesięcznie 5 zł
Dzierżawa za Urządzenie Abonenckie : moduł dostępu Miesięcznie 6 zł
Aktywacja Usługi Telefonii Stacjonarnej Jednorazowo 80 zł
Utrzymanie łącza (w przypadku nie posiadania innej Usługi Telekomunikacyjnej Dostawcy Usług) Miesięcznie 20 zł
Opłata za wystawienie duplikatu faktury Jednorazowo 2 zł
Zmiana numeru telefonu na wniosek Abonenta Jednorazowo 48 zł
Wykonanie Instalacji telewizji/Internetu/ Zakończenie Sieci telefonii ( obiekt wielorodzinny) Jednorazowo 99 zł
Wykonanie Instalacji telewizji/Internetu/ Zakończenie Sieci telefonii ( obiekt jednorodzinny) Jednorazowo Wg kosztorysu
Opłata za aktywację TV/ Internet/ Zakończenie sieci telefonii Jednorazowo 49 zł
Konfiguracja routera Jednorazowo 40 zł
Bezpodstawne wezwanie serwisanta Jednorazowo 30 zł
Przeniesienie usługi na inny adres w obrębie sieci Dostawcy Usług w przypadku, gdy już istnieje aktywna instalacja w mieszkaniu - Bez opłaty
Przeniesienie usługi na inny adres w obrębie sieci Dostawcy Usług w przypadku, gdy trzeba wykonać przyłącze w mieszkaniu Jednorazowo 30 zł
Opłata za montaż drugiego i trzeciego dodatkowego gniazda TV Jednorazowo 49 zł (za każde gniazdo z osobna)

Fast

150/20 Mb/s

Super Fast

300/60 Mb/s

Ultra

600/60 Mb/s

NET 900 Mb

900/60 Mb/s