Cennik

Telewizja » Cennik

Nazwa pakietu Opłata Abonamentowa (brutto)
A – analogowa 9 zł
B – analogowa 31 zł
E – cyfrowa 54 zł

Pakiety Premium

Nazwa Pakietu Premium Opłata Abonamentowa przy Umowach zawartych z 12lub 24 miesięcznym Okresem Zobowiązania (brutto) Opłata Abonamentowa obowiązująca po Okresie Zobowiązania
Canal+ 45 zł 45 zł
Eleven 14,99 zł 15,90 zł
Filmbox 5 zł 5 zł

Szczegółowe informacje o zawartości pakietów Telewizji cyfrowej i Pakietów Premium dostępne są w Wykazie programów gwarantowanych

Pozostałe opłaty

Opłata Jednorazowa/miesięcznie Opłata (brutto)
Przyznanie stałego adresu IP Miesięcznie 5 zł
Dzierżawa za Urządzenie Abonenckie : moduł dostępu Miesięcznie 6 zł
Aktywacja Usługi Telefonii Stacjonarnej Jednorazowo 80 zł
Utrzymanie łącza (w przypadku nie posiadania innej Usługi Telekomunikacyjnej Dostawcy Usług) Miesięcznie 20 zł
Opłata za wystawienie duplikatu faktury Jednorazowo 2 zł
Zmiana numeru telefonu na wniosek Abonenta Jednorazowo 48 zł
Wykonanie Instalacji telewizji/Internetu/ Zakończenie Sieci telefonii ( obiekt wielorodzinny) Jednorazowo 99 zł
Wykonanie Instalacji telewizji/Internetu/ Zakończenie Sieci telefonii ( obiekt jednorodzinny) Jednorazowo Wg kosztorysu
Opłata za aktywację TV/ Internet/ Zakończenie sieci telefonii Jednorazowo 49 zł
Konfiguracja routera Jednorazowo 40 zł
Bezpodstawne wezwanie serwisanta Jednorazowo 30 zł
Przeniesienie usługi na inny adres w obrębie sieci Dostawcy Usług w przypadku, gdy już istnieje aktywna instalacja w mieszkaniu - Bez opłaty
Przeniesienie usługi na inny adres w obrębie sieci Dostawcy Usług w przypadku, gdy trzeba wykonać przyłącze w mieszkaniu Jednorazowo 30 zł
Opłata za montaż drugiego i trzeciego dodatkowego gniazda TV Jednorazowo 49 zł (za każde gniazdo z osobna)