Wskażniki jakości usług

Wskaźniki jakości usług dostępu do internetu za I połowę 2016

Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci -14 dni
-------------------------------------------------------------------------------
Liczba uszkodzeń przypadających na sto łączy abonenckich-1 szt.
--------------------------------------------------------------------------------
Średni czas usunięcia uszkodzenia-6 godz
--------------------------------------------------------------------------------
Przeciętny czas oczekiwania na uzyskanie połączenia z pracownikiem-15 sek.
-------------------------------------------------------------------------------
Wskaźnik poprawności faktur-98,8%
-------------------------------------------------------------------------------
Inne bieżące techniczne wskaźniki